Generalforsamling 2016  
     
   I år have bestyrelsen valgt at afholde klubbens generalforsamling på en restaurant, det var en stor succes,  
  der var nemlig 13 fremmødte :-) Selve generalforsamling tog en time. Derefter skulle vi indtage et stor  
  buffet, der blev snakket en del om hvilken turer vi skulle på i år :-) Der var en del af de fremmødte  
   som vi så for første gang, så vi må håbe at de også møde op når vores tur kalender starter :-)  
     
  Da vores sekretær gennem 10 år Lars Kingo, har valgt at stoppe i bestyrelsen, blev Lars udnævnt til  
  æresmedlem. Lars kunne desværre ikke være tilstede.  
     
  De fremmødte var. Carlo, Sven Åge, Søren, Martin, Malene, Johnny,  
  Vagn, Niels, Jørn, Thorkil, Henning, Jonas, Peer.  
     
     
  Med venlig hilsen Peer Tanggaard.  
     
   
  Lars Kingo udnævnt til Æresmedlem af klubben.  
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Tilbage.